Bel ons: 015-310 01 76

Begrippenlijst

Begrippenlijst

DeUitvaartAdviseur.nl maakt het u makkelijk. Op deze begrippenlijst treft u de meest gebruikte begrippen en hun uitleg aan. Wilt u meer informatie over een begrip, kunt u dit aan uw adviseur van DeUitvaartAdviseur.nl vragen of bel ons op telefoonnummer 085 – 401 29 29. Wij zijn u graag van dienst.

Algemene begraafplaats

Begraafplaats

Begrafenisondernemer

Bidprentje

Condoleance

Condoleanceregister

Crematie

Crematieoven

Deposito

Eeuwigdurende grafrechten

Eigen graf

Erfdeel

Erfenis

Erflater

Erfrecht

Familiegraf

Grafmonument

Grafrechten

Grafsteen

Huurgraf

Identificatiesteentje

Kapitaalverzekering

Kerkhof

Mausoleum

Mortuarium

Naturaverzekering

Opbaren

Repatriëren

Requiem

Rouwadvertentie

Rouwkaart

Rouwkoets

Ruimen

Sectie

Testament

Uitstel van begraven of crematie

Uitvaart

Uitvaartverzorger

Urn

Verklaring van erfrecht

Verklaring van overlijden

Wilsbeschikking

Zeemansgraf